Buty w pracowni

Aktualny proces tworzenia

Powierzchnia butów zostaje oczyszczona poprzez pomalowanie na biało farbą gruntującą. Buty stają się czymś na miarę podobrazia malarskiego - manekina oczekującego na barwę i dalszy proces twórczy. Następnie otrzymują kolorystyczny i piktograficzny kod, pod którym ukryte są cechy fizyczne pierwotnych właścicielek butów.