Debora Vogel – Dozia

автор: Anna Kaszuba-Dębska, 2012


Rachela Auerbach

автор: Anna Kaszuba-Dębska, 2012


Henrietta Schulz

автор: Anna Kaszuba-Dębska, 2012


Jeanette Suchestow

автор: Anna Kaszuba-Dębska, 2012


Józefina Szelińska – Juna

автор: Anna Kaszuba-Dębska, 2012


Kazimiera Rychterówna

автор: Anna Kaszuba-Dębska, 2012


Maria Rey Chazen

автор: Anna Kaszuba-Dębska, 2012


Rachela Korn

автор: Anna Kaszuba-Dębska, 2012


Romana Halpern

автор: Anna Kaszuba-Dębska, 2012


Zofia Nałkowska

автор: Anna Kaszuba-Dębska, 2012


Anna Płockier

автор: Anna Kaszuba-Dębska, 2012


Egga van Haardt

автор: Anna Kaszuba-Dębska, 2012


Elisabeth Bergner

автор: Anna Kaszuba-Dębska, 2012


Biografia Brunona Schulza / Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

автор: Anna Kaszuba-Dębska, 2012