Biografia Brunona Schulza / Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

autor: Anna Kaszuba-Dębska, 2012

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanego w 2018 roku, powstaje biografia Brunona Schulza.

Projekt zakłada stworzenie całościowej biografii malarza, grafika i wybitnego polskiego pisarza Brunona Schulza wraz z wyborem jego dzieł graficznych. Do tej pory nie ukazała się na świecie podobna publikacja tego znanego w międzynarodowych środowiskach artystycznych i literackich twórcy. Tekst oparty jest na wnikliwych badaniach biograficznych i genealogicznych, które autorka prowadzi od 2010r. Zamiarem autorki (z wykształcenia malarki i graficzki) jest przedstawienie postaci artysty pasjonującego się sztukami wizualnymi, dla którego twórczość literacka uaktywnia się dopiero w dojrzałym wieku. Badania autorki skupiające się nie tylko na biografii Schulza, ale też osób z jego kręgu, rzucają nowe światło na tę postać. Autorka postanawia zerwać z szeregiem powielanych mitów dotyczących kalendarza i faktów z życia twórcy, które opiera na wnikliwych badaniach nie publikowanej spuścizny archiwalnej min. Jerzego Ficowskiego i nowoczesnych badań schulzologicznych publikowanych systematycznie w literaturze branżowej, a także przede wszystkim na swoich długoletnich badaniach genealogicznych osób spokrewnionych z Brunonem Schulzem.